infratopení e-shop
Casino

MosbetAzerbaycan

Infrazie VEITO

Vyuit:

Infrazie VEITO jsou vhodn v mstech, kter se patn vytp obvyklm zpsobem. Jsou ideln tam, kde potebujeme okamit teplo, zven tepeln pohody, kde nen dokonal izolace, kde se asto vtr - prostory polouzaven.
Infrazi VEITO

Vhodn prostory:

obytn prostory Vhodn jako pitpn a zven tepeln pohody. Obvykle postauj infrazie s menm vkonem.
chalupa, zimn zahrada, terasa, dlna, gar Pijedete do promrzl chalupy a V krb vytop dm a po celm dni intenzivnho topen devem? Infrazi Vm poskytne pjemn teplo ji po nkolika minutch.
koupelna, atna Prostory s nrazovou potebou zven tepeln pohody.
schodit, sklepy, kostely, koncertn sly Prostory se obvyklm zpsobem vytpj pli dlouho. Izolace stn asto nen dostaten. Topen je proto neekonomick. Infrazi bude po dobu zapnut dodvat teplo jako od slunce.
obchody, restaurace, vrobn haly, sklady Prostory s vysokmi stropy se klasickm konveknm zpsobem vytp patn. Teplo stoup ke stropu a vytpn je neekonomick. Infrazii zefektivnte vytpn, budete topit jen tam, kde potebujete. Budete topit levnji.

Modely Vkon
(W)
Rozmry
(cm)
Vha
(kg)
Prmrn polocha vytpn Cena bez DPH Cena
s 21% DPH
poznmka
Uzaven prostor Oteven prostor
VEITO CH
1200 LT
600 - 1200 8x17x70 3 12 m2 - 2 707,- 3 275,- 2 stupn vkonu,
v. podstavce
VEITO CH
1800 RE
900 - 1800 8x17x135 3 20 m2 - 4 681,- 5 664,- 4 stupn vkonu,
dlk.ovl., v. podstavce
VEITO CH
2500 TW
1250 - 2500 8x17x94 3 do 10 m2 5 m2 3 980,- 4 816,- 2 stupn vkonu
VEITO
2500 RW
1000 - 2500 8x17x94 3 do 10 m2 8 m2 4 681,- 5 664,- 4 stupn vkonu,
dlk.ovl.
stojan pro
VEITO
  1 480,- 1 791,--  
Aktualizovan ceny jsou uvedeny v eshopu
 • 230V 10V, 50Hz
 • IP 44
 • zruka 2 roky
 • osobn odbr - po telef. domluv ve vzorkov provozovn Praha 4, Borov 8, tel. 604 753 677
 • dodn pmo k Vm do domu:
  • Praha 100,-
  • ostatn: dohodou

Pednosti:

 • vysok innost, bezpenost provozu, jednoduch instalace
 • okamit teplo, tleso m zabudovan termostat, jednodue kontrolovateln spoteba
 • zdrav prosted, nepeje bakterim a plsnm, nev prach, speciln svtlej oranov svtlo nedrd oi
 • vysou zdi, zlepuje tepeln odpor stavebn konstrukce
 • robustn proveden, elegantn design
 • mont na stnu, strop nebo mobiln stojan
Infrazi VEITO
Infrazi VEITO
Infrazi VEITO
Infrazi VEITO
Infrazi VEITO

Mosbet

13.1.2016

Bezrmov infrapanely

Nov ada infrapanel ISS plus s hladkm smaltovanm povrchem bez rmu

22.11.2012

Nov ekonomick infrapanely

Do nabdky jsou zaazeny nov ekonomick bezrmov infrapanely IT-ECS 300 a 600W. Ceny od 1727,-bez DPH.

21.9.2012

Prodejna Infratopen

Navtivte na provozovnu infratopen a prohldnte si infrapanely v provozu. Otevrac hodiny v kontaktech

21.8.2012

Topn zrcadla

Do nabdky zaazujem ekonomick infrapanely s povrchem zrcadla. Pkon 300W, 600W.

3.9.2011

Nov infrapanely InfraSal

Nov infrapanely InfraSal ji v prodeji !!! Nov design, hladk povrch, zk rmeky, vy innost, nkolik monost proveden, dostupn ceny.

13.11.2010

Mobiln infrapanel

Do produkt infratopen jsme zaadili velmi dan model mobilnho infrapanelu. Jde o klasick infrapanel ISTP doplnn o noiky, zadn pevnou desku, pvodn kabel s vidlic a vypnaem. V prodeji jsou zatm infrapanely ISTP 500 M a ISTP 700 M. Vce v e-shopu infratopen.

22.10.2010

Pjovna Infratopen

V naem obchodu s Infratopenm je mon si infrapanel pjit a vyzkouet za cenu 200K na tden. Mon je i dlouhodob pronjem, dokonce na celou topnou sezonu. Koupte-li pak infrapanel, pjovn nen tovno!

17.10.2010

Barvy na Infratopen

Do e-shopu jsme zaadili speciln barvy na infratopen. Mete tak svj infrapanel nov pett na blo, nebo na nj namalovat obraz.

20.9.2010

Infratopen skladem !!!

Zkladn typy infrapanel mme skladem, tud je mon okamit odbr infrapanel na provozovn v kad pracovn den. Infrapanely t zaslme na dobrku.

13.9.2010

Nov sklenn infrapanely

Do produkt jsme zaadili nov modely infratopen ITGR od eskho vrobce - ZRCADLA a sklenn panely bl i barevn.