infratopení e-shop
Casino

MosbetAzerbaycan

Princip infratopen

V topnm panelu je odporov prvek, kter se vlivem prchodu elektrickho proudu zahv a souasn nahv i pedn desku. Ta upravuje vlnovou dlku vyzaovan energie do oblasti infraervenho zen. Tato energie neohv pmo vzduch, ale mn se v teplo a po dopadu na pevn pedmty v mstnosti, zejmna stny, stropy a podlahy. Stavebn konstrukce m schopnost zskan teplo akumulovat a nsledn vracet zpt do vyzaovanho prostoru.

Co je infraerven teplo

Infratopen Infraerven teplo je bnou soust naeho ivota. Je to zen o vlnov dlce vt ne viditeln svtlo. Je asto povaovno za "tepeln zen". Jeho nejpirozenjm zdrojem je slunce. Je to pesn ta energie, kterou pociujeme, jsme-li vystaveni slunenm paprskm a vnmme-li pocit tepla bez rozdlu, zda je teplota vzduchu vysok nebo nzk.
Tuto energii vyzauje i sm lovk, proto je pro nj bezpen. Navc blahodrn psob na mnostv chronickch onemocnn jako jsou alergie, revma, deprese apod.

Rozdl mezi konveknm vytpnm a infratopenm

Konvekn topidla (klasick raditory nebo pmotopy) zahvaj okoln vzduch a ten se proudnm dostv do ostatnch prostor. Vzduch v mstnosti cirkuluje, v prach. Na vdy chladnj stavebn konstrukci vznik nebezpe sren vlhkosti a vzniku plsn. Hork raditory zahvaj mstnost nerovnomrn a asto neodstran pocit "studench nohou". Tyto neduhy nae topn prvky, pi odbornm nvrhu a instalaci, zcela odstran a zajist vm komfort tepeln pohody a zdrav prosted vytpn zsadn nimi nklady.

Pro je infratopen pjemnj a levnj?

Rovnomrn rozloen teplot u podlahy a stropu, monost vytpn na ni teplotu pi zachovn pjemnho pocitu tepla, efekt vysouen zdiva a tm zvyovn jeho izolanch vlastnost, udrovn pirozen vlhkosti vzduchu a tm omezen vtrn, to je jen nkolik faktor vznamn ovlivujc sporu energi.

Snadn instalace a vysok hodnota infratopen.

Nebuduj se komny, technick mstnosti, rozvody vody ve zdech i podlahch, nekopou se ppojky plynu, neplat se revize a opravy zazen, nevymuj se opotebovan obhov erpadla a ventily, topen lze odmontovat a pout vjinm prostoru, a vneposledn ad lze uetit na dekoraci.
Infrapanely lze dodat slibovolnm motivem i rmem a vinteriru je pizpsobit dle Vaich pedstav. Topen se pak stane krsnm doplkem Vaich domov.

spora nejen ve vytpn

Pouitm infrapanel jako samostatnho topnho systmu mte monost zskat zvhodnn pmotopn tarif D45d a uspoit nejen na vytpn, ale i na provozu vech elektrospotebi vdomcnosti.

Mosbet

13.1.2016

Bezrmov infrapanely

Nov ada infrapanel ISS plus s hladkm smaltovanm povrchem bez rmu

22.11.2012

Nov ekonomick infrapanely

Do nabdky jsou zaazeny nov ekonomick bezrmov infrapanely IT-ECS 300 a 600W. Ceny od 1727,-bez DPH.

21.9.2012

Prodejna Infratopen

Navtivte na provozovnu infratopen a prohldnte si infrapanely v provozu. Otevrac hodiny v kontaktech

21.8.2012

Topn zrcadla

Do nabdky zaazujem ekonomick infrapanely s povrchem zrcadla. Pkon 300W, 600W.

3.9.2011

Nov infrapanely InfraSal

Nov infrapanely InfraSal ji v prodeji !!! Nov design, hladk povrch, zk rmeky, vy innost, nkolik monost proveden, dostupn ceny.

13.11.2010

Mobiln infrapanel

Do produkt infratopen jsme zaadili velmi dan model mobilnho infrapanelu. Jde o klasick infrapanel ISTP doplnn o noiky, zadn pevnou desku, pvodn kabel s vidlic a vypnaem. V prodeji jsou zatm infrapanely ISTP 500 M a ISTP 700 M. Vce v e-shopu infratopen.

22.10.2010

Pjovna Infratopen

V naem obchodu s Infratopenm je mon si infrapanel pjit a vyzkouet za cenu 200K na tden. Mon je i dlouhodob pronjem, dokonce na celou topnou sezonu. Koupte-li pak infrapanel, pjovn nen tovno!

17.10.2010

Barvy na Infratopen

Do e-shopu jsme zaadili speciln barvy na infratopen. Mete tak svj infrapanel nov pett na blo, nebo na nj namalovat obraz.

20.9.2010

Infratopen skladem !!!

Zkladn typy infrapanel mme skladem, tud je mon okamit odbr infrapanel na provozovn v kad pracovn den. Infrapanely t zaslme na dobrku.

13.9.2010

Nov sklenn infrapanely

Do produkt jsme zaadili nov modely infratopen ITGR od eskho vrobce - ZRCADLA a sklenn panely bl i barevn.