infratopení e-shop
Casino

MosbetAzerbaycan

Otzky a odpovdi

1. Jak velk infrapanel potebuji na vytpn mstnosti 20 m2?

Velikost mstnosti je jen jednm z mnoha daj, kter slou k uren potebnho pkonu pro infratopen.
  1. dleit daj je, z jakho materilu je V objekt postaven. Nap. zateplen zdivo z porobetonu m nkolikrt lep tepeln vlastnosti ne zdivo z plnch cihel.
  2. dleit daj je, kolik zd je venkovnch a kolik soused s ostatnmi vytpnmi prostory. Zda je pod a nad mstnost vytpn nebo nevytpn prostor.
Dal upesujc daje najdete v sekci Vstupn parametry objektu.

Pro mstnost 20 m2 v novostavb bv vhodn pkon v rozmez 800 a 1300 W. Tzn. pout nap. 2 infrapanely ISTP 500 nebo ISTP 700.

2. Pro nem infratopen kad v mm sousedstv, kdy je tak vhodn?

Infratopen je systmem, kter je stle jet u ir veejnosti relativn mn znm. Stejn tomu ale bylo i v potcch nap. dnes masov pouvanch plynovch kotl. Prvn systmy plynovho vytpn byly znm ji ve 40-tch letech 20.stol. Do podvdom irok veejnosti se ale plynov kotle dostaly a po vce ne 30-ti letech. Stejn je tomu i u vech novch systm, a ji jde o infratopen, tepeln erpadlo, i solrn panely. Teprve sprvn navren systmy a spokojen zkaznci budou zrukou topen budoucnosti. I dnes pevaj u nkterch oban star kamna na ern uhl i devo a do jejich pbytk nepronikla ani masov plynofikace. Dnenm nrokm na komfort tepeln pohody, topen na tuh paliva naprosto nevyhovuje. V neposledn ad i existuje u eskho obana historicky potvrzen jist nedvra k novinkm v jakkoliv oblasti. Pohled za hranice R ale tyto nedvry nleit vyvrac. Dkazem jsou tisce spokojench zkaznk.

3. Kolik bude stt vytpn bn novostavby infratopenm?

Je to samozejm individuln, ale pro hrubou pedstavu meme sdlit nsledujc:
Bn nov rodinn dm 5+1 (pzem+podkrov) bude mt instalovan pkon cca 7 a 9 kW podle zateplen konstrukce. Nap. tedy vkon 8kW bude prmrn sepnut 8 hod. za 1den. Pi obvykl topn sezn bude celkov spoteba 11 520 kWh. Pi cen 2,20K/kWh jsou celkov provozn nklady cca 25 344 K. Jsou to nklady konen, neplatte dn revize kotl, komn apod. Dle, pokud jste doposud zaplatili za bn uvn vekerch elektrospotebi (vaen, svcen, TV, bojler apod.) nap. 14 tisc za rok, nyn zaplatte dky vlastnictv infratopen - nzkho tarifu jen polovinu.
Dal informace najdete v sekci Ceny.

4. Co kdy se infrapanel porouch, po roce pestane topit?

Z praxe nen znm, e by po delm obdob pestal infrapanel fungovat. Ojedinle se me stt, e pi prvnm zapnut se tleso nemus oht. Pak by lo o vrobn vadu a je msto nj namontovn jin - nov infrapanel. Pokud by i pes to dolo v prbhu pouvn k jakmukoliv vpadku funkce, infrapanel je v zrun dob 5-ti let bezplatn vymnn, nebo opraven.

5. Jak umstn infratopen je lep - na stnu nebo strop?

Stna nebo na strop m vdy sv vhody a nevhody.
Panely ISTP jsou primrn konstruovny jako stropn panely. Jsou relativn lehk. 90% svho vkonu maj soustedno do infraervenho sln a jen malou st konvekn, tud se tolik neohv strop nad infrapanelem. Pi umstn na strop infrapanely nezabraj dn msto na stnch a dvaj Vm naprostou volnost v zazen bytu. Prax se ale zjistilo, e infrapanel umstn na svisl zdi oz vt plochy stavebn konstrukce ne pi umstn na strop. Navc konvekn sloka nen pln zanedbateln, take i mrnou cirkulac vzduchu se od infrapanelu na svisl zdi ohv vzduch vce, ne kdy je umstn pod stropem.
Shrnut:
  • Umstn na strop vrazn et msto v byt, nkde lze infratopen umstit pouze na strop, zejmna v kuchyni, pedsni, wc, koupeln.
  • Umstn na stn - bon sln je pro lovka pjemnj a pro stavebn konstrukci innj.

Mosbet

13.1.2016

Bezrmov infrapanely

Nov ada infrapanel ISS plus s hladkm smaltovanm povrchem bez rmu

22.11.2012

Nov ekonomick infrapanely

Do nabdky jsou zaazeny nov ekonomick bezrmov infrapanely IT-ECS 300 a 600W. Ceny od 1727,-bez DPH.

21.9.2012

Prodejna Infratopen

Navtivte na provozovnu infratopen a prohldnte si infrapanely v provozu. Otevrac hodiny v kontaktech

21.8.2012

Topn zrcadla

Do nabdky zaazujem ekonomick infrapanely s povrchem zrcadla. Pkon 300W, 600W.

3.9.2011

Nov infrapanely InfraSal

Nov infrapanely InfraSal ji v prodeji !!! Nov design, hladk povrch, zk rmeky, vy innost, nkolik monost proveden, dostupn ceny.

13.11.2010

Mobiln infrapanel

Do produkt infratopen jsme zaadili velmi dan model mobilnho infrapanelu. Jde o klasick infrapanel ISTP doplnn o noiky, zadn pevnou desku, pvodn kabel s vidlic a vypnaem. V prodeji jsou zatm infrapanely ISTP 500 M a ISTP 700 M. Vce v e-shopu infratopen.

22.10.2010

Pjovna Infratopen

V naem obchodu s Infratopenm je mon si infrapanel pjit a vyzkouet za cenu 200K na tden. Mon je i dlouhodob pronjem, dokonce na celou topnou sezonu. Koupte-li pak infrapanel, pjovn nen tovno!

17.10.2010

Barvy na Infratopen

Do e-shopu jsme zaadili speciln barvy na infratopen. Mete tak svj infrapanel nov pett na blo, nebo na nj namalovat obraz.

20.9.2010

Infratopen skladem !!!

Zkladn typy infrapanel mme skladem, tud je mon okamit odbr infrapanel na provozovn v kad pracovn den. Infrapanely t zaslme na dobrku.

13.9.2010

Nov sklenn infrapanely

Do produkt jsme zaadili nov modely infratopen ITGR od eskho vrobce - ZRCADLA a sklenn panely bl i barevn.