infratopení e-shop
Casino

MosbetAzerbaycan

Pjovna infrapanel

Vnaem obchod si mete infrapanely zapjit. Chcete-li se ubezpeit, jak infratopen funguje, pjen infrapanelu je tou nejlep monost. Vyzkoute si, jestli velikost zvolenho infrapanelu je sprvn, nebo zda potebujete vt i men. Vhodn je to zejmna u staveb starch nebo domech horch izolanch vlastnost. Vpoty vtchto ppadech nemus bt pesn, a proto vyzkouen vrelu je tou nejspolehlivj metodou.

Pokud infrapanel nsledn koupte, nebo si vyberete jin, pjovn neplatte. Pokud dojde pouze kpjen infrapanelu bez nsledn koup, hrad se pjovn 200 K za infrapanel na max.10 dn. To je dostaten doba na vyzkouen infrapanelu vprovozu ve Vaem byt.

Infrapanely se pjuj oproti vratn zloze cen panelu,
nap. ISTP 700: zloha 4 000,- , ISTP 500: zloha 3 000,-

Stejnm zpsobem lze pjit i infrazie typ 3000W: zloha 3 000,-

Mosbet

13.1.2016

Bezrmov infrapanely

Nov ada infrapanel ISS plus s hladkm smaltovanm povrchem bez rmu

22.11.2012

Nov ekonomick infrapanely

Do nabdky jsou zaazeny nov ekonomick bezrmov infrapanely IT-ECS 300 a 600W. Ceny od 1727,-bez DPH.

21.9.2012

Prodejna Infratopen

Navtivte na provozovnu infratopen a prohldnte si infrapanely v provozu. Otevrac hodiny v kontaktech

21.8.2012

Topn zrcadla

Do nabdky zaazujem ekonomick infrapanely s povrchem zrcadla. Pkon 300W, 600W.

3.9.2011

Nov infrapanely InfraSal

Nov infrapanely InfraSal ji v prodeji !!! Nov design, hladk povrch, zk rmeky, vy innost, nkolik monost proveden, dostupn ceny.

13.11.2010

Mobiln infrapanel

Do produkt infratopen jsme zaadili velmi dan model mobilnho infrapanelu. Jde o klasick infrapanel ISTP doplnn o noiky, zadn pevnou desku, pvodn kabel s vidlic a vypnaem. V prodeji jsou zatm infrapanely ISTP 500 M a ISTP 700 M. Vce v e-shopu infratopen.

22.10.2010

Pjovna Infratopen

V naem obchodu s Infratopenm je mon si infrapanel pjit a vyzkouet za cenu 200K na tden. Mon je i dlouhodob pronjem, dokonce na celou topnou sezonu. Koupte-li pak infrapanel, pjovn nen tovno!

17.10.2010

Barvy na Infratopen

Do e-shopu jsme zaadili speciln barvy na infratopen. Mete tak svj infrapanel nov pett na blo, nebo na nj namalovat obraz.

20.9.2010

Infratopen skladem !!!

Zkladn typy infrapanel mme skladem, tud je mon okamit odbr infrapanel na provozovn v kad pracovn den. Infrapanely t zaslme na dobrku.

13.9.2010

Nov sklenn infrapanely

Do produkt jsme zaadili nov modely infratopen ITGR od eskho vrobce - ZRCADLA a sklenn panely bl i barevn.