Návod k obsluze Infratopení

Uvedení do provozu, první zapnutí infratopení

 Infratopení nejdříve ohřívá konstrukci, teprve od ní se ohřívá vzduch. Teplota v místnosti se tedy zvedá později než u klasického konvekčního topení. Při prvním zapnutí infratopení nastavíme termostat na pevnou hodnotu  cca 21°C a necháme infrapanely v provozu tak dlouho, dokud teplota v místnosti nedosáhne nastavené hodnoty. V každém objektu může doba první akumulace trvat velmi rozdílný čas.

Charakteristika prostoru                     Vytopení místnosti na 21°C Dosažení tepelné pohody
Právě vytápěný byt, přechod na infratopení do 1 dne 1 – 3 dny
Byt, ve kterém se netopilo,Aktuálně v interiéru cca 10°C 4 – 7 dnů 7 – 10 dnů
Novostavba právě dokončená, nevysušená. V interiéru 10°C. 7 – 14 dnů 10 – 20 dnů
Stavba vlhká cca 10 – 30 dnů cca 30 – 60dnů

Údaje jsou orientační a platí při průměrné venkovní teplotě v otopném období tj. +4°C.

První topná sezóna bývá cca o 10% energeticky náročnější než následující (při stejných teplotách). Důvodem je postupné vysoušení zdiva. Průměrná novostavba vysychá většinou až 2 roky. Důležitý faktor pro suché zdivo je dokončená fasáda. Pokud dům nemá fasádu, stále nasákává vzdušnou vlhkost, čímž se zhoršují tepelně izolační vlastnosti stěn.

Při prvním použití infrapanelů ISTP (s hrubým povrchem) bude těleso cítit vlivem vypalování povrchové barvy. Tento stav bude trvat několik hodin. Těleso je vhodné „vypálit“ např. přes noc, pokud místnost v tuto dobu neobýváte (neplatí pro ložnice, dětské pokoje apod. !!!). Tělesa jsou natírána vodou ředitelnou akrylátovou barvou, nevypařují se žádná rozpouštědla.

Regulace termostatem:

Pro regulaci teploty v místnosti lze použít prostorový termostat, který spíná jeden nebo více infrapanelů současně. Pro správnou funkci infratopení je vhodnější zvolit pevně nastavenou teplotu. Časové programy jdou  použít jen v případě, kdy venkovní teplota neklesá zpravidla pod průměrnou teplotu v otopném období, což je pod +4°C. Při nižších venkovních teplotách je vhodné přepnout programovatelný termostat do režimu manual a udržovat konstantní teplotu. Důvodem je potřeba existence dobrého naakumulování stavební konstrukce, která při programovém režimu chladne a zhoršují se její izolační vlastnosti. Při vychladnutí zdiva pak trvá dlouho, než se naakumuluje zpět na komfortní teplotu. Proces pak spotřebuje více energie a předpokládaná úspora z topné pauzy se projeví kontraproduktivně. Praxí se dospělo k závěru, že nejúspornější je používat stabilní teplotu vytápění, případně v podzimních a jarních měsících v době nepřítomnosti snižovat na programovatelném termostatu teplotu max. o 1 nebo 2 stupně C.

První topná sezóna bývá cca o 10% energeticky náročnější než následující (při stejných teplotách). Důvodem je postupné vysoušení zdiva. Průměrná novostavba vysychá většinou až 2 roky. Důležitý faktor pro suché zdivo je dokončená fasáda. Pokud dům nemá fasádu, stále nasákává vzdušnou vlhkost, čímž se zhoršují tepelně izolační vlastnosti stěn.

 

Při prvním použití infrapanelů ISTP (s hrubým povrchem) bude těleso cítit vlivem vypalování povrchové barvy. Tento stav bude trvat několik hodin. Těleso je vhodné „vypálit“ např. přes noc, pokud místnost v tuto dobu neobýváte (neplatí pro ložnice, dětské pokoje apod. !!!). Topná tělesa jsou natírána vodou ředitelnou akrylátovou barvou, nevypařují se žádná rozpouštědla.

Regulace termostatem:

 Pro regulaci teploty v místnosti lze použít prostorový termostat, který spíná jeden nebo více infrapanelů současně. Pro správnou funkci infratopení je vhodnější zvolit pevně nastavenou teplotu. Časové programy jdou  použít jen v případě, kdy venkovní teplota neklesá zpravidla pod průměrnou teplotu v otopném období, což je pod +4°C. Při nižších venkovních teplotách je vhodné přepnout programovatelný termostat do režimu manual a udržovat konstantní teplotu. Důvodem je potřeba existence dobrého naakumulování stavební konstrukce, která při programovém režimu chladne a zhoršují se její izolační vlastnosti. Při vychladnutí zdiva pak trvá dlouho, než se naakumuluje zpět na komfortní teplotu. Proces pak spotřebuje více energie a předpokládaná úspora z topné pauzy se projeví kontraproduktivně. Praxí se dospělo k závěru, že nejúspornější je používat stabilní teplotu vytápění, případně v podzimních a jarních měsících v době nepřítomnosti snižovat na programovatelném termostatu teplotu max. o 1 nebo 2 stupně C.

Spínání infrapanelů:

Při prvním zapnutí jsou infrapanely v provozu nepřetržitě i několik dní. Po dosažení průměrně nastavované teploty v místnosti na cca 21°C se panely spínají postupně na kratší a kratší úseky, až se jejich doba sepnutí ustálí přibližně na 8 hodin rovnoměrně rozložených v jednom dnu. Údaj je orientační a platí pro venkovní průměrnou teplotu +4°C.

Zásadní vliv na dobu sepnutí topení má intenzita venkovního slunečního záření. Energeticky nejnáročnější pro provoz topení bývá druhá polovina listopadu, prosinec a první polovina ledna. Je to období, kdy dochází k nejmenšímu slunečnímu svitu. Při stejných venkovních teplotách např. v únoru, bývá spotřeba na provoz topení výrazně příhodnější.

Orientační hodnoty příkonu pro vytápěný prostor:

  Zateplený objekt Průměrné zdivo Horší izolační vlastnosti
Infrapanel 200W 6m3 5m3 5m3
Infrapanel 300W 12m3 11m3 9m3
Infrapanel 500W 23m3 20m3 17m3
Infrapanel 650W 33m3 26m3 22m3
Infrapanel 900W 50m3 36m3 30m3
Infrapanel 1400W 80m3 60m3 45m3

 

Hodnoty jsou orientační, výše příkonu závisí dále na počtu venkovních stěn, sousedících prostor, kvalitě oken, lokalitě  apod.

Spínání infrapanelů:

 

Při prvním zapnutí jsou infrapanely v provozu nepřetržitě i několik dní. Po dosažení průměrně nastavované teploty v místnosti na cca 21°C se infrapanely spínají postupně na kratší a kratší úseky, až se jejich doba sepnutí ustálí přibližně na 8 hodin rovnoměrně rozložených v jednom dnu. Údaj je orientační a platí pro venkovní průměrnou teplotu +4°C.

 

Zásadní vliv na dobu sepnutí infratopení má intenzita venkovního slunečního záření. Energeticky nejnáročnější pro provoz infratopení bývá druhá polovina listopadu, prosinec a první polovina ledna. Je to období, kdy dochází k nejmenšímu slunečnímu svitu. Při stejných venkovních teplotách např. v únoru, bývá spotřeba na provoz infratopení výrazně příhodnější.

Orientační hodnoty příkonu pro vytápěný prostor:

  Zateplený objekt Průměrné zdivo Horší izolační vlastnosti
Infrapanel 200W 6m3 5m3 5m3
Infrapanel 300W 12m3 11m3 9m3
Infrapanel 500W 23m3 20m3 17m3
Infrapanel 650W 33m3 26m3 22m3
Infrapanel 900W 50m3 36m3 30m3
Infrapanel 1400W 80m3 60m3 45m3

Hodnoty jsou orientační, výše příkonu závisí dále na počtu venkovních stěn, sousedících prostor, kvalitě oken, lokalitě  apod.

Údržba infratopení

Údržba infratopení spočívá pouze v očistě vnějšího povrchu od prachu měkkým smetáčkem v případě infrapanelů ISTP s hrubým povrchem nebo vlhkou houbou v případě infrapanelů ISS s hladkým povrchem. Topné těleso musí být odpojeno od el. proudu a ve studeném stavu.

Hrubý povrch infrapanelů ISTP může časem měnit odstín, vlivem slunečního záření. Povrch infrapanelu lze natírat 100% akrylátovou vodou ředitelnou barvou, která je pružná a vydrží tepelnou zátěž.

Veškeré opravy provádí pouze výrobce.

Gloriet-infratopení

www.gloriet-infratopeni.cz

tel. 604 753 677

Příspěvek byl publikován v rubrice Infrapanely, Infratopení se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.